Aurose » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Griekse tragedie 'Elektra': verschillende versies vergeleken

Elektra is een figuur uit de Griekse mythologie die een hoofdrol speelt in drie bewaard gebleven werken van grote Griekse tragedieschrijvers, namelijk van Aischylos, Sofokles en Euripides. De versies…
Wegwijzer kleurboeken voor volwassenen

Wegwijzer kleurboeken voor volwassenen

Kleuren voor volwassenen is al meerdere jaren een hype. Sommige mensen zoeken één leuk kleurboek waarmee ze zich kunnen ontspannen, anderen hebben een hele verzameling kleurboeken en hebben van kleure…
Tips eindexamen Latijn

Tips eindexamen Latijn

Het eindexamen Latijn kan moeilijk zijn, maar dat hangt er ook van af of je het huiswerk gedurende het jaar bijgehouden hebt. Het bestaat uit meerdere teksten: teksten waar je vragen over krijgt en ee…
Tuigpaardfokkerij en keuringen

Tuigpaardfokkerij en keuringen

Het Nederlandse tuigpaard is een van de fokrichtingen van het KWPN. Het fokken met dit type paard vereist andere kennis dan het fokken met rijpaarden. Als je net begint met het fokken met tuigpaarden,…

Voorwaarden industriële revolutie

Aan het eind van de 18e eeuw begon in Engeland de industriële revolutie. Een revolutie is een grote ingrijpende verandering in de samenleving. Vóór deze revolutie was er eeuwen lang niet veel verander…
Muziek in tijden van oorlog rond 1800

Muziek in tijden van oorlog rond 1800

De periode van het eind van de achttiende tot het begin van de negentiende eeuw was de tijd van de Weense Klassieken, de componisten Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart en Ludwig van Beethoven. Ook…
W.A. Mozart – Requiem in d

W.A. Mozart – Requiem in d

Een requiem is een dodenmis, de eredienst die gehouden kan worden als iemand overleden is, voorafgaand aan de begrafenis. Verscheidene componisten hebben een requiemmis gecomponeerd voor orkest, koor…
Tips examen geschiedenis Havo/Vwo

Tips examen geschiedenis Havo/Vwo

Het examen geschiedenis is een examen waar veel voor geleerd moet worden. Verder komt er veel inzicht kijken bij het beantwoorden van de vragen. Gelukkig kun je door goed voor te bereiden een goed cij…
De nachtelijke hemel: achtergrond van bekende sterrenbeelden

De nachtelijke hemel: achtergrond van bekende sterrenbeelden

Als je ’s nachts naar boven kijkt, kun je een prachtige sterrenhemel zien. Maar dat wordt tegenwoordig wel steeds minder. Er is sprake van ‘lichtvervuiling’. In de steden branden veel lampen om huizen…
Het KWPN tuigpaard: van werkpaard tot modern showpaard

Het KWPN tuigpaard: van werkpaard tot modern showpaard

Het Nederlandse tuigpaard heeft een interessante geschiedenis. Het tuigpaard van tegenwoordig is een modern sportpaard met kwaliteiten die uniek zijn in de wereld. Maar dit type paard heeft grote ontw…