Aurose » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Griekse tragedie 'Elektra': verschillende versies vergeleken

Elektra is een figuur uit de Griekse mythologie die een hoofdrol speelt in drie bewaard gebleven werken van grote Griekse tragedieschrijvers, namelijk van Aischylos, Sofokles en Euripides. De versies…
Tips voor het eindexamen Nederlands havo/vwo

Tips voor het eindexamen Nederlands havo/vwo

Het Nederlands examen: hoe kun je daar nou voor leren? Voor leerlingen die goed zijn in Nederlands is het geen probleem, maar anderen zullen het goed moeten voorbereiden. Veel oefenen is dan natuurlij…
L. van Beethoven  Symfonie nr. 3

L. van Beethoven Symfonie nr. 3

In 1802 en 1803 componeerde Ludwig van Beethoven zijn 3e symfonie, ook wel Eroïca genoemd. Deze symfonie zegt veel over de connectie van Beethoven met Napoleon. Het is een symfonie met veel verschille…
Tips eindexamen Latijn

Tips eindexamen Latijn

Het eindexamen Latijn kan moeilijk zijn, maar dat hangt er ook van af of je het huiswerk gedurende het jaar bijgehouden hebt. Het bestaat uit meerdere teksten: teksten waar je vragen over krijgt en ee…
Het KWPN tuigpaard: van werkpaard tot modern showpaard

Het KWPN tuigpaard: van werkpaard tot modern showpaard

Het Nederlandse tuigpaard heeft een interessante geschiedenis. Het tuigpaard van tegenwoordig is een modern sportpaard met kwaliteiten die uniek zijn in de wereld. Maar dit type paard heeft grote ontw…

Voorwaarden industriële revolutie

Aan het eind van de 18e eeuw begon in Engeland de industriële revolutie. Een revolutie is een grote ingrijpende verandering in de samenleving. Vóór deze revolutie was er eeuwen lang niet veel verander…
De Weense Klassieken

De Weense Klassieken

Het einde van de achttiende eeuw en het begin van de negentiende eeuw wordt vaak het tijdvak van de Weense Klassieken genoemd. Met deze benaming bedoelt men de componisten Joseph Haydn, Wolfgang Amade…
Muziek in tijden van oorlog rond 1800

Muziek in tijden van oorlog rond 1800

De periode van het eind van de achttiende tot het begin van de negentiende eeuw was de tijd van de Weense Klassieken, de componisten Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart en Ludwig van Beethoven. Ook…
W.A. Mozart  Requiem in d

W.A. Mozart Requiem in d

Een requiem is een dodenmis, de eredienst die gehouden kan worden als iemand overleden is, voorafgaand aan de begrafenis. Verscheidene componisten hebben een requiemmis gecomponeerd voor orkest, koor…
Tips examen geschiedenis Havo/Vwo

Tips examen geschiedenis Havo/Vwo

Het examen geschiedenis is een examen waar veel voor geleerd moet worden. Verder komt er veel inzicht kijken bij het beantwoorden van de vragen. Gelukkig kun je door goed voor te bereiden een goed cij…